I. Villkor
Travelcamp.se tillhandahåller information och tjänster från kommersiella leverantörer relaterade till campingplatser, tältplatser, husbilar och andra tjänster för campingrelaterade fritidsaktiviteter till dem som vill ha en camping och tillhörande erbjudanden via webbplatsen www.travelcamp.se.

Om inte annat uttryckligen överenskommits erbjuds alla tjänster som erbjuds av travelcamp.no - särskilt de som finns på marknaden - på grundval av dessa villkor, oavsett hur (till exempel via Internet, mobila enheter av alla slag, via e-post, post eller telefon) de är direkt eller indirekt (via tredje part) tillgängliga, använda, överenskomna eller på annat sätt används.

II. Våra tjänster
Informationen vi använder för att beskriva boende och fritidsaktiviteter på webbplatsen (inklusive priser, avgifter, villkor, tillgänglighet) baseras till stor del på den information som finns tillgänglig från respektive campingägare, användare eller tredje part, samt på information tillgänglig via offentligt tillgängliga källor.

Efter framgångsrik registrering (se nedan, III.2) har varje campingägare / tjänsteleverantör möjlighet att redigera detaljerna i sina erbjudanden och lägga till foton och videor. De kan också beställa ytterligare paket mot en avgift för att marknadsföra sina erbjudanden (som premiumlista, topposition etc.). Dessa paket påverkar dock inte rankningen eller sökkriterierna som användaren har valt.

Travelcamp.se erbjuder inte boende eller andra restjänster utan tjänar som referensarbete i detta sammanhang.

Ett husbilskontrakt o.l. relaterade till bokat boende eller bokade tjänster ingås direkt och exklusivt med respektive tjänsteleverantörer eller campingoperatören. Observera att varje campingoperatör och tjänsteleverantör har sina egna affärsvillkor och / eller avtalsvillkor. Travelcamp.se har inget inflytande över detta och ansvarar därför inte för dessa villkor.

III. Användning av tjänsten
1. Samtycke
Du kan använda våra kostnadsfria tjänster på egen risk, med förbehåll för dessa användarvillkor i deras nuvarande version.

Våra tjänster är kostnadsfria för användarna, så länge inga ytterligare avgiftsbaserade tjänster används. När vi levererar våra tjänster försöker vi säkerställa korrekt drift och konstant tillgänglighet av våra tjänster utan att vilja ta något ansvar för dem.

2. Användarregistrering / inloggning
Användarregistrering krävs för att använda några av de funktioner som erbjuds av travelcamp.se. Du måste vara minst 18 år för att kunna registrera dig. Du måste ge äkta och fullständig information under registreringen. Att använda personlig information från en annan person under registreringen är uttryckligen förbjudet. Det är inte tillåtet att använda en annan persons e-postadress, att skapa ett konto för en annan person eller att skapa flera konton för en person. Registrerade användare kan när som helst ändra eller uppdatera sin inloggningsinformation eller ta bort sitt användarkonto. För mer information, se vår integritetspolicy.

Användarna är ansvariga för att hålla lösenordet privat och konfidentiellt. Användare är också ansvariga för alla åtgärder som utförs via deras konto. Dessutom är användarna skyldiga - särskilt för egenintressen - att omedelbart meddela travelcamp.se om obehörig användning av inloggningsinformationen.

Även om registreringen är automatisk finns det ingen rätt till registrering.
Travelcamp.se förbehåller sig rätten att avvisa en registrering, radera användarkonton och blockera användare. Sådana beslut kan överklagas till vår administration och du kommer att informeras om resultatet utan att vi är skyldiga att motivera slutsatsen av beslutet.


3. Skapa användarinnehåll
Efter framgångsrik registrering har användaren möjlighet - beroende på utformningen av respektive tjänst - att publicera texter, bilder och videor ("användarinnehåll") på marknaden och att ge avsiktsförklaringar i juridiska transaktioner. Användarna är ensamma ansvariga för det innehåll de skickar in.
Travelcamp.se tar inget redaktionellt ansvar för användarinnehåll. Användare får inte lägga upp innehåll som innehåller:

medling som är straffbar enligt lag;
innehålla oriktiga faktiska anklagelser;
förolämpa, hota, förhärliga våld eller ärekränkande;
är rasistiska, okonstitutionella eller uppmuntrande;
kränka tredje parts rättigheter.

Tredje parts rättigheter kan i det här fallet omfatta upphovsrätt eller identifieringsrättigheter, patent, varumärkesrättigheter eller relaterade rättigheter, samt personlighetsrättigheter, integritet eller äganderätt. Dessutom får innehållet inte innehålla länkar eller annan information / referenser som är utformade för att försämra funktionaliteten hos externa databehandlingssystem, särskilt datorer.

Det finns ytterligare riktlinjer och tips att tänka på när du lägger upp innehåll eller skickar ranking, som travelcamp.se har publicerat i samband med respektive dialogrutor.

Användaren bekräftar att han / hon inom ramen för dessa användarvillkor har alla rättigheter och andra rättigheter till innehållet som är publicerat av honom själv och har rätt att ge travelcamp.se de användningsrättigheter som beskrivs i avsnitt 4 nedan. Detta är vanligtvis bara fallet när du är upphovsrättsinnehavare av innehållet du lägger upp, dvs. när du skapade det.

Travelcamp.se har rätt att ta bort användarinnehåll som bryter mot reglerna i dessa användarvillkor eller som bryter mot andra tillämpliga lagar.

OBS: travelcamp följer gällande norska lagar och yttrandefrihet även där nakenhet uppträder. Det vill säga att du är fri att posta dina egna bilder etc som också innehåller nakenhet, så länge det ligger inom vad vi anser vara en naturlig del av inlägget. Det är dock inte tillåtet att länka till andra pornografiska webbplatser. Om du känner dig kränkt av andras friheter inom detta har du möjlighet att antingen klaga på posten eller använda andra webbplatser.

4. Immateriell egendom / rättigheter att använda innehåll
Tjänsterna och marknadsplatsen, liksom innehållet och uppgifterna, skyddas under upphovsrätt, varumärke, databasrättigheter och andra lagar.
Kopiering, allmän reproduktion eller annan användning eller exploatering av skyddat innehåll och data är i allmänhet olagligt utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Användare måste avstå från all användning eller exploatering som går utöver personlig, icke-kommersiell och laglig användning inom ramen för det förutbestämda syftet, och som kränker immateriella rättigheter till travelcamp.se eller tredje part.

Genom att publicera eller ladda upp innehåll i våra tjänster ger användaren härmed travelcamp.no en gratis, icke-exklusiv, faktisk, rumslig och tidsbegränsad rättighet ("licens") till sitt användarinnehåll för drift och reklam för tjänster; detta innehåll kan användas över hela världen, i alla mediaformer, och kan kopieras, redigeras, delas, kommuniceras, publiceras eller underlicensieras. Författaren behåller moraliska rättigheter, och dessa överförs vanligtvis inte.

5. Användaransvar / undantag
Varje användare är ansvarig och ansvarig för det innehåll de lägger upp eller laddar upp till tjänsterna i enlighet med allmän lag. Travelcamp.se är inte skyldig att övervaka den information som kommuniceras av användarna, eller att titta på omständigheter som tyder på olagliga handlingar.

I händelse av brott mot bestämmelserna i avsnitt 3 ska användaren ersätta travelcamp.se för alla anspråk från tredje part som har gjorts mot travelcamp.se i samband med det innehåll som användaren har lagt upp. Skadorna täcker också alla nödvändiga advokatsalar.

Skadestånd gäller inte om och i den utsträckning anklagelserna mot travelcamp.se grundar sig på att vi inte vidtar omedelbara åtgärder för att ta bort olagligt innehåll efter att ha blivit medvetna om dess existens. Ytterligare krav på skadestånd på grund av brott mot skyldigheter som härrör från dessa användarvillkor är fortfarande reserverade.

IV. Ansvar för travelcamp.no
Travelcamp.se ansvarar utan begränsning för avsiktlig och grov oaktsamhet av skyldigheter, men är endast ansvarig för lätt oaktsamhet vid brott mot betydande avtalsförpliktelser. Betydande avtalsförpliktelser är de som användaren regelbundet kan lita på, vilket i princip säkerställer ett korrekt genomförande av kontraktet och om ett brott kommer att leda till att kontraktets mål uppnås.

I den utsträckning det är möjligt att omdirigeras till tredjepartsdatabaser, webbplatser, tjänster etc. Från marknaden och / eller i tjänsterna, till exempel via länkar, hyperlänkar eller gränssnitt till fastighetshanteringssystem, är travelcamp.se inte ansvarig för tillgänglighet, lager eller säkerhet för dessa databaser eller tjänster eller deras innehåll.

Informationen som tillhandahålls av våra tjänster baseras på information från tredje part (campingägare, husbilar, tredjepartsleverantörer, offentliga källor etc.). Travelcamp.se kan därför inte ta något ansvar för riktigheten, fullständigheten eller riktigheten av dessa uppgifter, såvida inte och i den utsträckning obligatoriska rättsliga bestämmelser anger ansvar från leverantörens sida. Utländsk information och innehåll som publiceras eller laddas upp till våra tjänster av användare (användarinnehåll) representerar inte synpunkter, värden, rekommendationer eller bestämmelser på travelcamp.se. Vi anser inte att sådant användarinnehåll är vårt eget och är inte skyldiga att kontrollera detta innehåll för riktighet, fullständighet och legitimitet. Av detta skäl är vi inte ansvariga för användarinnehåll, förutsatt att vi inte har någon kunskap om dess fel, ofullständighet eller olaglighet. I händelse av att travelcamp.no blir medvetet om ett brott kommer vi omedelbart att utföra vår (då) skyldighet att kontrollera relevant användarinnehåll och vid behov genomföra ytterligare åtgärder (till exempel att radera det).

Användningen av internet och de enheter som används för detta ändamål sker på användarens egen risk. Vi tar inget ansvar för åtkomst till våra tjänster via internet eller för tekniska störningar och / eller fel i våra tjänster.

Travelcamp.se ska endast hållas ansvariga för förlust av data i enlighet med ovanstående avsnitt om sådan förlust inte kunde ha undvikits genom lämpliga datasäkerhetsåtgärder från användarens sida.

De tidigare nämnda ansvarsbegränsningarna gäller inte såvida och i den utsträckning det gäller ersättningskrav baserade på livskador, extremiteter eller hälsa orsakade av travelcamp.se.

V. Giltighet och ändringar i dessa användningsvillkor
Användningsvillkoren och våra allmänna villkor som publiceras på www.travelcamp.se när tjänsterna används av användaren gäller alltid.

Travelcamp.se förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor helt eller delvis med inverkan på framtiden, antingen för att avhjälpa ett fel, för att optimera och vidareutveckla befintliga tjänster, för att utöka tjänsterna till att omfatta ytterligare erbjudanden och / eller funktioner , för att anpassa sig för att möta en ändring av den rättsliga grunden, av juridiska och / eller regleringsskäl eller av säkerhetsskäl.

Om en användare redan har ett registrerat användarkonto (avsnitt 2 i dessa användarvillkor) när ändringarna av användarvillkoren träder i kraft, har travelcamp.se rätt att ändra användarvillkoren om användaren inte blir orimligt ogynnsam av ändringar.

I händelse av att ändringar görs i dessa användarvillkor kommer registrerade användare automatiskt och uttryckligen att meddelas om detta genom en begäran om att logga in igen, med hänvisning till de daterade villkoren. När användaren loggar in igen, efter att ha informerats på lämpligt sätt, uttrycker de sitt samtycke till de uppdaterade användarvillkoren.

Om en ändring av användarvillkoren delvis är ogiltig, ogiltig eller inte kan verkställas påverkas inte giltigheten och effektiviteten av resten av ändringarna eller användarvillkoren.

VI. Miscellaneous
Norsk lag gäller uteslutande undantag från FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor. För en konsument gäller detta lagval endast i den utsträckning det inte begränsar några obligatoriska rättsliga bestämmelser i konsumentens hemvist eller hemvist.

Om dessa användarvillkor eller någon del av dessa användarvillkor blir ogiltiga eller inte kan verkställas förblir resten av villkoren i dessa användarvillkor giltiga och opåverkade. Den ogiltiga delen ska ersättas av en som kommer närmast känslan och syftet med den ogiltiga delen eller parternas vilja på ett rättsligt effektivt sätt.

VII. Alternativ tvistlösning
Europeiska kommissionen har en online-tvistlösningsplattform som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för lösning av tvister som uppstår till följd av onlineförsäljnings- eller serviceavtal som involverar en konsument utanför domstol.

Travelcamp.se är varken skyldigt eller villigt att delta i något tvistlösningsförfarande för en skiljedomstol för konsumenter.

Treff

Vi har 1128 gäster och inga medlemmar online

Om Oss

Dessa sidor är baserade på allmän information som erhållits från ett antal olika informationsverk (t.ex. brreg).
Sidorna är sammanställda för att "vi" ville ha en sida som fungerade annorlunda än vad vi kunde hitta någon annanstans online.
Vill du ha ändringar i t.ex. ditt företag, bara kontakta. Tjänsten är för närvarande gratis.

© Innehållet skyddas av upphovsrätten
Systematisk insamling, lagring, indexering, distribution och alla andra former av sammanställning av listdata är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Travelcamp.se eller Artmark.no
Bildfilerna (antingen av fastigheten eller logotypen, etc.) avseende platserna tillhör respektive plats om inte annat anges.